Alternatív históriák

Minden, ami alternatív töri: főleg elméletek és "mi-lett-volna-ha" észosztások, ahogy a csövön kifér. Mi ott kezdjük, ahol a törikönyvek abbahagyják.

Friss topikok

Statisztika

free counters

Katalin király

2011.03.28. 08:30 L. N. Peters

1521-ben a török elfoglalta Nándorfehérvárt. Utána a hatalmas erőd egész télen gazdátlanul állt, senkinek eszébe se jutott kijavítani és birtokba venni.

A 15 éves Lajos királynak ehhez nem is volt hatalma.

De Szapolyai Jánosnak?

Képzeljük el, hogy valamelyik udvari embere kerített egy jósnőt.

Mi lenne, ha...

--------------------------------------------------------

1521. november 2.


- Mondd tovább! – parancsolta a vajda. – Nándorfehérvár valóban elesett, de erről már mindenki tud. Mi lesz ezután?
A torzonborz asszony mély lélegzetet vett, után egyszerre kivágta:

- Öt év múlva a szultán újra támad!

- Öt év? – számolgatta a nagyúr. Öt esztendő múlva Lajoska éppen húszéves lesz. A had élére kell állnia. – És?

- A királyi had Rákos mezejéről indulva elérkezik a mohácsi síkra.

Dühös moraj támadt, az egyik familiáris megpofozta a nőt.

- Idén is Mohácsig jutottak, mindenki tudja, asszonyállat! – üvöltötte a harcsabajszú Gáspár.

- Ott megütköznek.

Csönd támadt. Szapolyai szemében érdeklődés villant.

- Megütköznek?

- Meg, nagyuram, csatát vívnak a törökkel Keresztelő Szent János feje vételének napján. – hüppögte a nő.

- És?

- Megverendi őket a török, és oda lesz a király!

Ettől az összes familiáris felélénkült. A vajda felemelte a tenyerét, mire egycsapásra elült a lárma.

- Ki lesz az új király?

- Nagyságodat választják meg!

Zengve-süvöltve bődült el a “Vivát!”.

- De… – a nő elhallgatott.

Szapolyai felfigyelt.

- De?

- Nemcsak nagyságodat választják meg.

Egyszerre csend támadt.

- Nemcsak engem?

- Nemcsak nagyságodat.

- Hanem még kit?

- Lajos király sógorát. Ferdinándot.

- Azt a spanyol himpellért?

- Őt, nagyságos uram.

- Bécsben ül ugyan, de a németet is töri. Őt választják királlyá?

- Őt nagyságos uram.

- Báthory keze lesz a dologban?

- Az övé, nagyságos uram.
- Két király lesz?

- Kettő, nagyságos uram.

A vajda nagyot horkantott. Az éppen eggyel több, mint amennyi kívánatos.

- És? Melyikünk marad felül?

- Ő, nagyságos uram.

Döbbent csend.

- Végleg?

- Végleg, nagyságos uram. Nagyságod behódol a töröknek, az visszahelyezi, de nagyságod halála után, újfent Keresztelő Szent János feje vételének napján Buda a töröké lesz.

- Buda?

- Buda, nagyságos uram.

- Oda lesz Buda?

- Oda, nagyságos uram. – hirtelen más is kiszaladt a száján: – Nagyságodat úgy emlegetik majd: “Katalin király”.

- Katalin király?

- Katalin király, nagyságos uram.

- Átkozott némber! – az egyik familiáris már húzta volna a kardját, de a vajda leintette

- Hagyd!

- Meg kellene égetni, nagyságos uram!

- Ez nem Dózsa György, csak egy félkegyelmű némber!


- Boszorkány, nagyságos uram!

- Csak egy szájas fehérszemély!

*

“Katalin király!”

Szapolyai verítékben úszva fordult a másik oldalára.

“Katalin király!”

*

“Katalin király!”

Délben hívatta Petrovics Pétert. A szálas lovastiszt Dózsa elfogása óta tartozott a kedvencei közé.

- Nagyságos uram!

- Szóval Nándor a pogányé?

- Elfoglalta biz' a török Lándorfejérvárt, nagyságos uram. Oláh Balázs uram hatvankilenc napokon keresztül vitézül védekeze, de végül az vár romhalmazzá lövöldözve, földig rongálva a kontyosé lett.

- Hányan őrzik most?

- Nincs ott biz egy szál török se, nagyságos uram! Majd ha kitavaszodik, jönnek a basák, és keresztény rabszolgákkal újjáépítik a szerencsétlen várat.  Akkor megrakják vagy harmincezernyi haddal.

- Odamegyünk, Péter. Odamegyünk, újjáépítjük, és mi rakjuk meg haddal.

*

“Katalin király!”

Meglátjuk! Sokba fog kerülni, de meg kell lennie! Legalább másfél ezer fegyverest kell majd oda ültetnie sok ágyúval, lőszerrel, élelemmel.

A török útja el lészen zárva!

Nem fog eljutni Mohácsig!

—————————————————————

ÉS?