Alternatív históriák

Minden, ami alternatív töri: főleg elméletek és "mi-lett-volna-ha" észosztások, ahogy a csövön kifér. Mi ott kezdjük, ahol a törikönyvek abbahagyják.

Friss topikok

Statisztika

free counters

Győzelem Mezőkeresztesnél?

2011.11.14. 08:30 L. N. Peters

A tizenöt éves háború - az úgynevezett "hosszú háború" legfontosabb ütközetét 1596. október 26-án vívták.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Habsburg Miksa főherceg vezette császári hadak, valamint a velük szövetséges(!) Erdélyi fejedelemség fegyveres erői Báthory Zsigmond fejedelem személyes vezetésével itt ütköztek meg a III. Mehmed szultán irányítása alatt harcoló török főerőkkel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Mehmed szultán

 

Nem kell különösebben ecsetelnem, milyen előnyök származtak volna a győzelemből. 

 

 

 

 

 

 

 

Miksa főherceg

Az úgynevezett tizenöt éves háború (1591-től ténylegesen, 1593-tól hadüzenettel 1606-ig) során a királyi Magyarországot irányító bécsi politikusok - legalábbis kezdetben - komolyan gondolták a török kiűzését, a Magyar Királyság területi integritásának helyreállítását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báthory Zsigmond fejedelem

 

A csatát a keresztény seregek a szövetséges kontingensek együttműködésének nehézségei, taktikai fegyelmezetlenségek és némelyik parancsnok alkalmatlansága miatt elveszítették. Pedig volt olyan etapja, amikor a keresztény szövetségesek győzelemre álltak, és (sajnos) annak is hitték magukat.

 

 

 

 

 

 

Török miniatúra a csatáról. Szinte egyetlen mozzanata sem pontos. A miniatúra alkotója a szultán és seregének ábrázolását tekintette fő feladatának. A szövetségesek a jobb szélen - mintegy mellesleg.

A háború reményekkel, győzelmekkel kezdődött - több fronton is.

 

 

 

 

 

 

Az első nagy győzelem Sziszek mellett 1593 június 22-én

 

A mezőkeresztesi csatavesztés fordulatot hozott a háború menetébe. Mostantól a császári hadvezetés kerüli a döntő ütközeteket, a török azonban vérszemet kap, és újra támad. Fontos magyar várak esnek el, amelyek eddig sohasem kerültek török kézre: Győr és Kanizsa.

 

 

 

 

 

 

 

A mezőkeresztesi csata allegorikus ábrázolása

 -----------

Most pedig jöjjön a svédcsavar.

Képzeljük el a következőket:

A szövetséges parancsnokok nem hagyják abba az ütközet vezetését a felénél, hanem következetesen, a csapataikat mindvégig kézben tartva végig teszik kifogástalanul a kötelességüket. Megsemmisítő vereséget mérnek az oszmán főerőkre.

A magyar könnyűlovasság könyörtelenül üldözőbe veszi a menekülő törököt. A török főtiszti kar döntő többsége elesik, vagy fogságba kerül.

Ha már lúd, legyen kövér:

Menekülés közben életét veszti III. Mehmed szultán.

 

 

 

 

 

 

 

 Adott hát egy olyan győzelem, ami még a száz év múlva vívott nagy, a török kiűzésével végződő háborúban sem fordult elő.

Október vége van. A török elveszítette hadseregét és uralkodóját, ráadásul a következő év márciusánál hamarabb amúgy sem volna akcióképes.

A török várak őrsége tisztában van vele, hogy sehonnan sem kaphat segítséget, és kegyetlenül zord, nehéz tél következik...

A győzelem hirtelen megteremti a döntő előnyomulás perspektíváját.

A császári seregben nagy számban vannak kiváló magyar alakulatok. Jobbnál jobb, harcedzett huszárezredek, és a most toborzott, újnak számító, a harcokban kiválónak mutatkozó hajdú alakulatok. Van két kiváló hadvezérünk is:

Pálffy Miklós

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekkor még nem "győri hős", csak évekkel később válna azzá, és ahhoz az is kellene, hogy a török bevegye Győrt, amit ő foglalna vissza.

Nádasdy Ferenc, az "erős fekete bég"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A feladat adja magát: folytatni kell a hadjáratot.

A cél: Magyarország felszabadítása.

A téli hadjárat eszméje nem Zrínyi Miklóstól származik, Pálffy Miklós is gyakran hangoztatta, hogy ez lehet a török elleni eredményes harc formája. Ráadásul ő is elpusztította egyszer az eszéki hidat, 1598-ban.

Most sokkal kedvezőbb lenne a helyzet...

Ráadásul:

Az ország zöme protestáns, még a nagybirtokos családok is - még a Zrínyiek is. Ekkor még a császár sem támogatja az ellenreformációt.

Az ország jóval erősebb és népesebb, mint amilyenné a XVII. század végére válna. A magyarok aránya is sokkal nagyobb.

Még csak most következnének a tizenöt éves háború hírhedt esztendei, amikor a meddő hadakozás, az egymással soha meg nem ütköző nagy kontingensek állandó rablása drámai pusztítást végezne Magyarország lakosságában.

Erdély nem tönkretett, elpusztított, kiszolgáltatott terület, hanem a szövetség egyik igen fontos tagja, erős kis ország, fegyveres erőinek főparancsnoka

Bocskai István váradi főkapitány.

 

 

 

 

 

 

És:

Jobban állunk egy teljes évszázaddal...

---------

Kérem szépen...

Hogyan folytatódna?